شرایط نویسندگان مقاله دانشنامه تخصصی آموزش محیط‌زیست:

نویسنده به کسی اطلاق می شود که پس از طی مراحل ارسال درخواست و تایید‌شدن توسط سرگروه مربوطه و شورای علمی، ابلاغ نویسندگی برای زیرمحور معینی را از طرف دبیرخانه دانشنامه دریافت می‌نماید

شرایط نویسندگان مقاله دانشنامه تخصصی آموزش محیط‌زیست عبارتند از:

دارا بودن یکی از ویژگی‌های تخصصی مورد نظر

اعلام آمادگی برای نگارش مقاله (و ارسال درخواست به سرگروه محور مورد نظر)

پذیرفتن شرایط تدوین مقاله و هم راستا شدن با شرایط نوشتن مقاله در دانشنامه

 

ویژگی‌های نویسندگان:

 

انتخاب نویسنده به تناسب تقاضای تخصصی با توجه به اولویت‌های زیر و تایید توسط شورای علمی دانشنامه

اولویت اول: بهره‌گیری از استادان صاحب نام رشته آموزش محیط‌زیست و گرایش‌های مختلف رشته علوم تربیتی، مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست و سایر رشته‌های مرتبط (ترجیحاً با مدرک دکترای تخصصی در رشته های فوق) و داشتن سابقه پژوهشی و نگارشی در زمینه تخصصی

اولویت دوم: اعضاء هیات علمی رشته‌های آموزش محیط‌زیست، گرایش‌های مختلف رشته علوم تربیتی، مدیریت، برنامه‌ریزی، اقتصاد و حقوق محیط‌زیست

اولویت سوم: محققان آموزش محیط‌زیست (بدون مدرک دکتری) با سابقه مفید پژوهشی و نگارشی در زمینه تخصصی محور مورد نظر

اولویت چهارم: محققان آموزش محیط‌زیست در رشته‌های تخصصی دیگر با سابقه پژوهشی و نگارشی در زمینه تخصصی محور مورد نظر

 

فرمت تنظیم مقاله:

مقالات تالیفی و غیر تالیفی از ساختار واحدی تبعیت می کند. هر مقاله دانشنامه ای از یک عنوان، مقدمه، بدنه، کتاب شناسی تشکیل شده است.

عنوان مقاله: عنوانی است مرکب از چند واژه در قالب یک عبارت به همان ترتیب که در زبان علمی و تخصصی حوزه آموزش محیط زیست استفاده می شود.

مقدمه مقاله:

که قبل از بدنه مقاله و ارائه محتوای هر محور (یا زیرمحور) آورده می شود. مقدمه حاوی عباراتی زمینه ساز برای ورود به موضوع مورد بحث، مختصر و مفید، متصل کننده و انگیزش‌دهنده است. اشاراتی نسبت به فرازهای اصلی محتوای محور را در بردارد.

بدنه مقاله:

بخش اصلی مقاله است که حاوی اطلاعات اساسی در باره محور (زیرمحور) است و متشکل از دانش مربوطه به آن می‌باشد. بایستی نسبت حجمی متن هر بخش در برابر ارزش کلی مقاله، مشخص و منطقی باشد. مطالب بدنه نباید تکراری باشد و با توجه به ویژگی مقالات دانشنامه‌ای و اصول تالیف محتوای محورهای دانشنامه، تدوین گردد.

کتاب شناسی (منابع):

پس از بدنه مقاله، کتاب‌شناسی قرار دارد. ابتدا منابع به خط فارسی و سپس به خط لاتین و با ترتیب الفبایی می آیند. رعایت فرمت منبع نویسی APA در نوشتن منبع نویسی داخل متن و کتاب‌شناسی الزامی است.

 

قالب و حجم محتوای مقالات:

تدوین مقاله به زبان فارسی

تعداد کلمه برای چکیده مقاله 200 150

تعداد کلمه برای مقاله کوتاه، 1500-1200     

تعداد کلمه برای مقاله بلند، 2500-2000  

فونت متن مقاله، نازنین یا لوتوس

اندازه حروف فارسی، تیتر 14 و پررنگ و متن و منابع 12 عادی. فاصله خطوط 1 در نظر گرفته می شود. حاشیه مقاله از بالا و پایین 2، سمت راست 2.5 و سمت چپ 2 در نظر گرفته می شود.

منابع انگلیسی، 12 با فونت  Times New Rom